Akcja #OneBillionRising w polskim parlamencie

Akcja #OneBillionRising w polskim parlamencie

W tym roku akcja #OneBillionRising, w ramach której parlamentarzystki tańczyły wspólnie z działaczkami organizacji pro-kobiecych w Senacie RP, dotyczyła konieczności zmiany definicji gwałtu – ma on miejsce, kiedy do seksu dochodzi bez zgody jednej ze stron. (Senat RP, 14.02.2020)