Raport MSWiA na temat sytuacji mniejszości narodowych i etnicznych

Raport MSWiA na temat sytuacji mniejszości narodowych i etnicznych

Na posiedzeniu sejmowej Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych gorąca dyskusja nt. Raportu MSWiA nt. sytuacji mniejszości nar. i etn. Kontrowersje dotyczyły głównie niewystarczjących środków na działalność organizacji reprezentujących mniejszości.

Raport MSWiA na temat sytuacji mniejszości narodowych i etnicznych