Wizytacja w osiedlu romskim w Maszkowicach

Wizytacja w osiedlu romskim w Maszkowicach

W Polsce XXI wieku ludzie nie mogą mieszkać w takich warunkach. Niezbędne są działania władz lokalnych i rządu by jak najszybciej poprawić sytuację bytową Romów w Maszkowicach. Liczę na dobrą wolę i zaangażowanie wszystkich stron.