Zaplanowanie prac Komisji na IX kadencję Sejmu

Zaplanowanie prac Komisji na IX kadencję Sejmu

Prowadziłam dzisiaj pierwsze w tej kadencji Sejmu posiedzenie Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych. Wiele jest do zrobienia, będziemy informować o tym, co uda się osiągnąć. Sytuacja niektórych mniejszości jest bardzo trudna.